Az UVSE támogatói klub információs anyag letöltése

Miért van szükség támogatói klubra?

Jelenleg az UVSE működési költségeinek csak a kisebbik részét fedezi a szülők által befizetett tagdíj.  Abból kiindulva, hogy az egy gyerekre jutó havi tízezer forintos tagdíj eltérő terheket ró a családokra, nem tartanánk szerencsésnek az emelést, hiszen félő, hogy nem mindenki tudná a többletterhet vállalni. Ugyanakkor jó néhány olyan, jobb anyagi helyzetben lévő, vagy szervezőmunkával hozzájárulni kész szülő van, akik hajlandóak lennének további ráfordításokkal támogatni az egyesület működését, biztosítva ezzel a gyerekek számára az elképzelhető legmagasabb színvonalú vízilabda képzést.

Kézenfekvővé válik tehát egy szurkolói-támogatói-szülői klub létrehozása.

A klub céljai

A klub elsődleges célja az UVSE működésének - főként anyagi - támogatása, vagyis a közel 300 gyerek sportolási lehetőségének biztosítása. Másodlagos cél egy jól működő közösség létrehozása, amelyhez jó tartozni. Hiszen a klub tagjai azon túl, hogy szívükön viselik a vízilabda utánpótlás ügyét, szakmájukban és üzletileg sikeres, sokszínű emberek.

A klub felépítése és működése

Az UVSE Támogatói Klub önszerveződő, nem az egyesület működteti, tagjait elsősorban az UVSE sportolóinak szülei alkotják, másodsorban az egyesületre jellemző, elismerten magas színvonalú vízilabda utánpótlás képzést támogatni kívánók közül kerülnek ki. A klub nem jogi személy, sem költségvetése, sem önálló gazdálkodása sincs, az esetlegesen felmerülő, a működéssel kapcsolatos költségeket a klubtagok állják. A klub működtetését a tagok önkéntes alapon, ellenszolgáltatás nélkül végzik. A klub a tagokból áll, akik egyszerű többséggel maguk közül választják a 3 főből álló elnökséget. A legtöbb szavazatot kapott jelölt lesz az elnök. Az elnökség mandátuma egy évre szól és feltétele az adott évre szóló támogatás befizetése.

A klub tagsága

Tiszteletbeli tagság

Egy klubot a tiszteletbeli tagok neve fémjelzi igazán. Nagy örömünkre szolgál, hogy, Dr. Görgényi István elfogadta a tiszteletbeli elnökségre vonatkozó felkérésünket. Számunkra megtiszteltetés, ugyanakkor az egyesület munkájának elismerése is az, hogy a Világ- és Európa bajnok, illetve olimpiai ezüstérmes egykori klasszis, aki szövetségi kapitányként olimpiai bajnoki címig vezette az ausztrál női vízilabda-válogatottat, nemcsak nevét, hanem baráti-szakmai támogatását is adja az UVSE munkájához.

Reményeink szerint, a klub megalakulásával egy időben, további illusztris tiszteletbeli tagokat köszönthetünk a sorainkban.

Rendes tagság

Klubtaggá meghatározott minimum anyagi támogatás egyösszegű befizetésével lehet válni. A támogatást az UVSE számlájára kell befizetni. Az Egyesület igény esetén erről igazolást állít ki, amely alapján adókedvezményt lehet igénybe venni.

A klubtagságnak több fokozata van. Bárminemű klubtagság háromféle támogatási típus kapcsán nyerhető el. Minden támogató vonatkozásában konkrét anyagi értéket kell megállapítani, a támogatói fokozat meghatározása céljából.

1. Anyagi támogatás

A klubszabályzatban leírtak szerinti, a támogatói klubtagsághoz szükséges minimum éves támogatási díj (50 ezer forint) egy összegben (legfeljebb két részletben) történő megfizetése egy naptári évre, a közösen megállapított határidőig. (Ezt az egyesület vezetősége igazolja.)

2. Közvetett anyagi támogatás

Valamely reménybeli klubtag személyes közbenjárására, egy harmadik személy vagy cég, a támogatói minimumdíj legalább kétszeresét fizeti az UVSE számlájára. Ebben az esetben a harmadik személy, vagy cég képviselője is jogosulttá válik a klubtagságra. (ha ezzel nem kíván élni, akkor lehet tiszteletbeli tag)

3. Nem közvetlen anyagi támogatás

Ha bárminemű támogatói munka (szervezés, helyiség biztosítása, stb.), illetve, bármilyen, az Újpest Vízilabda Utánpótlás Sportegyesület számra végzett szolgáltatás piaci értékén számítva kerül elszámolásra. Ha az elvégzett munka értéke meghaladja a tagsági minimumot, akkor az azt elvégző, a tagságra jogosulttá válik. Az elvégzett munka, szolgáltatás, illetve a személyes kapcsolatrendszerből fakadó egyéb előny értékéről az azt elvégző nyilatkozik melyet a támogatói klub elnöke és az egyesület elnöke együttesen hagyja jóvá.

Támogatói fokozatok

1.    Klubtag

Feltétele:

 • Legalább 50 ezer forintos éves támogatás (egy összegben, legfeljebb két részletben).

Előnyei:

 • A befizető a Támogatói Klub tagjává válik

 • Mint minden klubtag név szerint szerepel az UVSE hivatalos honlapján.

 • Az évi kétszeri, vacsorával összekötött klubtalálkozóra szóló meghívás.

2.    Bronz fokozatú támogató tag

Feltétele:

 • Legalább 100 ezer forintos éves támogatás (egy összegben, legfeljebb két részletben).

Előnyei:

 • A befizető a Támogatói Klub tagjává válik, exkluzív plasztik tagsági kártyát kap.

 • Az egyesületi sportfelszerelésből történő vásárlásakor 10 %-os kedvezményre jogosult.

 • Kizárólag a Támogatói Klubtagoknak készített méretre gyártott póló, amelyen bronz koszorú van az egyesületi embléma körül.

 • Az egyesület hivatalos honlapján kap név szerinti megjelenítést.

 • A Támogatói Dicsőségtáblán való megjelenítés.

 • Az évi kétszeri, vacsorával összekötött klubtalálkozóra szóló meghívás.

3.    Ezüst fokozatú támogató

Feltétele:

 • Legalább 200 ezer forintos éves támogatás (egy összegben, legfeljebb két részletben).

Előnyei:

 • A befizető a Támogatói Klub tagjává válik, exkluzív plasztik tagsági kártyát kap.

 • Az egyesületi sportfelszerelésből történő vásárlásakor 15 %-os kedvezményre jogosít.

 • Kizárólag a Támogatói Klubtagoknak készített méretre gyártott póló, amelyen ezüst koszorú van az egyesületi embléma körül.

 • Az egyesület hivatalos honlapján kap név szerinti megjelenítést.

 • A Támogatói Dicsőségtáblán való megjelenítés.

 • Az évi kétszeri, vacsorával összekötött klubtalálkozóra szóló meghívás.

4.    Arany fokozatú támogató

Feltétele:

 • Legalább 500 ezer forintos éves támogatás (egy összegben, legfeljebb két részletben).

Előnyei:

 • A befizető a Támogatói Klub tagjává válik, exkluzív plasztik tagsági kártyát kap.

 • Az egyesületi sportfelszerelésből történő vásárlásakor 20 %-os kedvezményre jogosít.

 • Kizárólag a Támogatói Klubtagoknak készített méretre gyártott póló, amelyen arany koszorú van az egyesületi embléma körül.

 • Az egyesület hivatalos honlapján kap név szerinti megjelenítést.

 • A Támogatói Dicsőségtáblán való megjelenítés.

 • Az évi kétszeri, vacsorával összekötött klubtalálkozóra szóló meghívás.

 • Az egyesület saját rendezésű mérkőzéseire szóló egyéni ingyenes belépés biztosítása

5.    Gyémánt fokozatú kiemelt támogató

Feltétele:

 • Legalább 5 millió forintos éves támogatás (egy összegben, legfeljebb két részletben).

Előnyei:

 • A befizető a Támogatói Klub tagjává válik, exkluzív plasztik tagsági kártyát kap.

 • Az egyesületi sportfelszerelésből történő vásárlásakor 30 %-os kedvezményre jogosít.

 • Kizárólag a Támogatói Klubtagoknak készített méretre gyártott póló, amelyen ezüst koszorú van az egyesületi embléma körül.

 • Az egyesület hivatalos honlapján kap név szerinti megjelenítést.

 • A Támogatói Dicsőségtáblán való megjelenítés.

 • Az évi kétszeri, vacsorával összekötött klubtalálkozóra szóló meghívás.

 • Az egyesület saját rendezésű mérkőzéseire szóló egyéni ingyenes belépés biztosítása

 • Névre szóló serleg elismerésül

 

Minden klubtagság egy naptári évre szól, független attól, hogy a támogató mikor csatlakozott a klubtagok sorába.